Na een ingrijpende gebeurtenis

Ik ondersteun je om je emoties actief te durven ervaren en uiten

Emotionele gebeurtenissen bemoeilijken je functioneren

Ingrijpende levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, het verliezen van een geliefde, seksueel misbruik of mishandeling kunnen zorgen voor een stortvloed aan emoties. Je voelt je somber, lusteloos, verdrietig, gespannen, eenzaam, angstig, boos … Of misschien voel je helemaal niets meer.

Het kan zijn dat je vastloopt in je dagelijks functioneren, dat het niet meer lukt om je werk te doen en sociale contacten te onderhouden. Kinderen kunnen na een ingrijpende levensgebeurtenis gedragsproblemen krijgen en boos of angstig gedrag laten zien. Het is normaal dat je na een ingrijpende gebeurtenis tijd nodig hebt voor verwerking.

Sommige mensen hebben blijvend last van de gevolgen: hun autonomie en gevoel van veiligheid kunnen sterk aangetast zijn. Of er zijn nachtmerries en herbelevingen. Sommige mensen hebben het gevoel als een robot te leven: gevoelens worden onderdrukt. Soms is het moeilijk om anderen opnieuw te vertrouwen of om eigen grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen.

 

Gevoelens uitdrukken biedt perspectief

Vanuit je innerlijke kracht om terug te veren, begeleid ik je op een actieve manier bij het ervaren en uiten van emoties. Gevoelens die de gebeurtenis oproepen, maar ook positieve herinneringen.
Muziek maken, een aandenken maken, een afscheidsritueel uitvoeren, een scène spelen, werken aan het creëren van een nieuw toekomstbeeld …

Deze activiteiten overstijgen de kracht van woorden.

site door geselle.be