Skip to main content

Palliatieve zorg en voorafgaande zorgplanning

Praten over levensvragen

Palliatieve zorg

Word je geconfronteerd met ongeneeslijke ziekte, bij jezelf of in je naaste omgeving?

Je hebt wellicht veel vragen.

  • Wat staat je te wachten?
  • Hoe kun je de zieke zo lang mogelijk thuis laten zijn, liefst tot op het einde?
  • Wie kan en wil tijd vrijmaken om naar je onzekerheid, zorgen en verhalen te luisteren?
  • Waar kun je terecht als er iets gebeurt waar je geen raad mee weet?
  • Hoe erg lijdt je geliefde? En moet dat wel, dat lijden?
  • Hoe zit het met al die beslissingen bij het levenseinde? Kun je een behandeling weigeren? Wat is ‘palliatieve sedatie’ precies en waarin verschilt het van euthanasie?

 

Informatie en emotionele ondersteuning

Enerzijds geef ik je informatie over wat je kunt doen om het de patiënt zo comfortabel te maken, over wat je te wachten staat en welke beslissingen je kunt nemen. Anderzijds bied ik ook emotionele ondersteuning bij een naderend overlijden.

Ik ondersteun de betrokkene(n) bij wat in deze laatste fase voor hem/hen van belang is bij het afscheid nemen van de naaste(n). Door verdriet en spanning kunnen relaties onder druk komen te staan. Ik beluister de zorgen en vragen. Samen zoeken we naar een mogelijke oplossing.

 

Beslissingen bij het levenseinde en voorafgaande zorgplanning

Misschien wil je zelf nadenken over de zorg die je later wilt, of wil je een aantal specifieke wensen vastleggen. Wensen waarvan je verwacht dat men er rekening mee houdt als je levenseinde nadert en je het zelf misschien niet meer kunt verwoorden.

Als LEIF-consulent ben ik op de hoogte van de ingewikkelde wetgeving die het levenseinde regelt.