Skip to main content

Na een verlies of ingrijpende gebeurtenis

Je emoties omzetten in kracht

Je leven staat op zijn kop

Wat je voelt is uniek en alleen van jou. Misschien vind je het moeilijk om ermee om te gaan, kun je er me niemand over praten, heb je het gevoel dat niemand je begrijpt, loop je vast in je dagelijks functioneren …

Gevoelens negeren eist zijn tol

Teleurstelling, irritatie, afwijzing … Deze emoties kun je negeren en doorgaan met je leven. Je gaat klagen, piekeren, ruzie maken, slecht slapen, uitgaan, (meer) alcohol drinken of snoepen.

Emoties kun je onderdrukken, verdoven, wegredeneren of negeren, maar daar betaal je een prijs voor. Ergens in je lichaam ga je spanning opbouwen om de natuurlijke energie van een emotie tegen te houden. Je klemt je kaken op elkaar, je houdt je adem in of je spant je nek en schouders aan. Veel mensen die niet naar hun gevoelens luisteren, negeren lichaamssignalen. Ze denken controle te houden door medicatie te nemen om de symptomen te onderdrukken. Maar dit ondermijnt je immuunsysteem.

Emoties onderdrukken heeft even weinig zin als het onder water duwen van een bal: het kost energie en irriteert, want de emotie komt steeds weer bovendrijven. Spanning bouwt zich op, je verliest sneller je zelfbeheersing en ontspannen kost moeite. Fysieke klachten verergeren en de pijn lijkt niet te verklaren. Je klachten zijn psychosomatisch.

Gevoelens uitdrukken biedt perspectief

Aan de situatie zelf kun je niets veranderen. Je kunt wel leren er mee leven. Niet door het los te laten, wel door het anders vast te houden en terugveren vanuit je innerlijke kracht.

Bij Ondersteboven leer je hoe je de gebeurtenis kunt verweven met het gewone leven zodat je na een tijd weer beter kunt functioneren.